Výpis systémových zpráv

ZadavatelBalíček PROFI - 2 v 1 - Profil zadavatele včetně Registru smluv!Potřebuji poradit

Ceník služeb pro ZADAVATELE

ZDARMA
Pro registrované
uživatele
2 000 Kč
/ 1 rok
6 000 Kč
/ 1 rok
12 000 Kč
/ 1 rok
EZAK Smart
18 000 Kč
/ 1 rok
 FREEPROFIPREMIUMFULLDalší informace
Profil zadavatele dle zákona na certifikovaném el. nástroji ANO ANO ANO ANO ANO
Uveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele ANO ANO ANO ANO ANO
Další informace Základní vyhledávání v katalogu veřejných zakázek ANO ANO ANO ANO ANO
Další informaceZákaznická podpora NE ANO ANO ANO ANO
Geolokace sídla zadavatele NE ANO ANO ANO  
Další informace Sledování stažení zadávací dokumentace dodavateli NE ANO ANO ANO ANO
Další informace Statistiky profilu zadavatele NE ANO ANO ANO NE
Další informace Neomezený počet uživatelských účtů na profilu zadavatele NE ANO ANO ANO ANO
Další informace Identifikace uživatelů stahujících zadávací dokumentaci NE ANO ANO ANO ANO
Další informace Elektronické podepisování dokumentů na profilu zadavatele NE ANO ANO ANO ANO
Další informace Pokročilé vyhledávání v katalogu veřejných zakázek NE ANO ANO ANO ANO
Další informace Zasílání veřejných zakázek e-mailem NE ANO ANO ANO ANO
Další informaceRegistr smluv NE ANO ANO ANO ANO
Další informace Uložení konceptu zakázky NE NE ANO ANO ANO
Další informace Geolokace místa plnění zakázky NE NE ANO ANO ANO
Další informace Fotogalerie a možnost vkládání obrázků NE NE ANO ANO NE
E-mailové notifikace na datové zprávy v rámci zakázek NE NE ANO ANO ANO
Další informaceSpráva profilu zadavatele NE NE NE ANO NE
Další informaceVzory dokumentů NE NE NE ANO ANO
Elektronické procesy
Zakázka malého rozsahu NE NE ANO ANO ANO
Otevřené řízení NE NE ANO ANO ANO
Zjednodušené podlimitní řízení NE NE ANO ANO ANO
Jednací řízení bez uveřejnění NE NE ANO ANO ANO
Užší řízení NE NE NE NE ANO
Jednací řízení s uveřejněním NE NE NE NE ANO
Řízení se soutěžním dialogem NE NE NE NE ANO
Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu NE NE NE NE ANO
Elektronické realizace soutěže o návrh NE NE NE NE ANO

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Registrovat Objednat Objednat Objednat Poptat
CENÍK JEDNORÁZOVÝCH DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB PRO ZADAVATELEPotřebuji poradit
Zprostředkování registrace profilu zadavatele ve Věstníku VZ
cena již obsahuje poplatek společnosti NESS Czech s.r.o. jako provozovateli Věstníku VZ
1 000 Kč Objednat
Zprostředkování zrušení profilu zadavatele ve Věstníku VZ
cena již obsahuje poplatek společnosti NESS Czech s.r.o. jako provozovateli Věstníku VZ
1 000 Kč Objednat
Další informace Správa profilu zadavatele
max. 5 ks veřejných zakázek / rok
5 000 Kč
za rok
Objednat
Export veřejných zakázek
data budou zpřístupněna ke stažení na základě proplacené faktury
1 000 Kč
za zakázku
Objednat
Vyhotovení potvrzení o uveřejnění veřejné zakázky
potvrzení bude vystaveno na základě proplacené faktury
1 000 Kč Objednat
Vyhotovení potvrzení o registraci či zrušení profilu zadavatele
potvrzení bude vystaveno na základě proplacené faktury
1 000 Kč Objednat
Další informaceArchivace dat
v případě, že zadavatel má ve Věstníku VZ nahlášený jiný profil zadavatele, než na PVU
6 000 Kč
za rok
Objednat
Elektronické procesy pro 1 zakázku v režimu ZZVZ
bude zpětně vyúčtováno 1x ročně dle skutečného počtu elektronicky procesovaných veřejných zakázek
4 000 Kč
za zakázku
Objednat
Další informaceAsistence při elektronickém zadávání veřejné zakázky
Asistence při provedení jednoho zadávacího řízení podle ZZVZ směřujícího k výběru nejvhodnějšího uchazeče pro veřejnou zakázku (dále jen „zadávací řízení“) v elektronickém nástroji PVU
8 000 Kč
za zakázku
Poptat
Další informaceVzory dokumentů pro zadavatele veřejných zakázek

5 000 Kč

za rok

Objednat
Právní poradenství a konzultace individuálně Poptat
Administrace veřejných zakázek individuálně Poptat
Školení individuálně Poptat
Provoz profilu zadavatele s více než 50 veřejnými zakázkami individuálně Poptat

Ceny jsou uvedeny bez DPH

ZadavatelNovinka! Rozšířené elektronické formuláře pro komunikaci s občanyPotřebuji poradit

Elektronické formuláře - Ceník služeb

ZDARMA
Pro registrované
zadavatele
2 000 Kč / 1 rok
Pro registrované
zadavatele
6 000 Kč / 1 rok
Pro registrované
zadavatele
12 000 Kč / 1 rok
Pro registrované
zadavatele
 E-FORMS 3
E-FORMS 10E-FORMS 15E-FORMS 30
Funkce/služby
Elektronický podpis ANO ANO ANO ANO
Přikládání příloh ANO ANO ANO ANO
Odeslání podání na registrovanou podatelnu ANO ANO ANO ANO
Potvrzení o přijetí podávajícímu dle §4 odst. 8 vyhlášky č. 283/2014 Sb. ANO ANO ANO ANO
Podání z portálu PVU ANO ANO ANO ANO
Podání dostupné přes webový odkaz NE ANO ANO ANO
Možnost podání přímo z webu organizace NE ANO ANO ANO
Zákaznická podpora NE ANO ANO + telefonicky ANO + telefonicky
Číselné řady (např. pro variabilní symbol) NE NE NE ANO
Možnost napojení na kmenová data organizace NE NE NE ANO
Vytěžování dat formuláře pro zpracování agendovými systémy NE NE NE ANO
Volitelné formuláře FIX 3 FIX 3+7 15, výběr z 30 30
Formuláře
Přiznání místního poplatku z ubytovací kapacity ANO ANO ANO ANO
Přiznání místního poplatku z užívání veřejného prostranství ANO ANO ANO ANO
Žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb. ANO ANO ANO ANO
Přiznání místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů NE ANO ANO ANO
Poplatek za psa NE ANO ANO ANO
Žádost – pořádání sportovní nebo kulturní akce NE ANO ANO ANO
Oznámení o konání organizované nebo hromadné akce v lese NE ANO ANO ANO
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, fyzické osoby NE ANO ANO ANO
Žádost o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí - fyzická osoba NE ANO ANO ANO
Žádost o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí - právnická osoba NE ANO ANO ANO
Výběr z dalších 20 formulářů NE NE ANO ANO

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Registrovat Objednat Poptat Poptat

DodavatelS balíčkem DODAVATEL PROFI již nepropásnete žádnou zakázku! Potřebuji poradit

Ceník služeb pro DODAVATELEZDARMA
Pro registrované
uživatele
2 000 Kč / 1 rok
 FREEPROFI
Další informace Základní vyhledávání v katalogu všech uveřejněných veřejných zakázek v ČR ANO ANO
Další informace Možnost stahování zadávací dokumentace k veřejným zakázkám ANO ANO
Další informace Domovská stránka s nejdůležitějšími přehledy o vybraných zakázkách ANO ANO
Další informace Zveřejnění profilu organizace v katalogu dodavatelů portálu ANO ANO
Další informace Neomezený počet uživatelů a jejich správa pod identitou organizace ANO ANO
Další informaceRegistr smluv ANO ANO
Další informace Podrobné vyhledávání v katalogu veřejných zakázek NE ANO
Další informace Zasílání veřejných zakázek e-mailem dle nastavených kritérií NE ANO
Další informace Sledování vybraných zakázek a automatické upozornění na jejich změny NE ANO
E-mailové notifikace na datové zprávy od zadavatele NE ANO

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Registrovat Objednat

Pro právní poradenství a administrace
veřejných zakázek nás kontaktujte
obchod@qcm.cz.

Platební podmínky
Všeobecné a obchodní podmínky
Platnost ceníku od 1. ledna 2019